redactiewerk

Voor onder meer de lesmethodes Talent (Nederlands vo), Staal (taal/spelling po), Take it Easy (Engels po) en de onderwijstijdschriften Praxisbulletin en Juf & Meester verzorg(de) ik bureau- en eindredactie.


schrijfwerk

De laatste jaren schreef ik lesbrieven en toetsen voor Talent, spellinglessen voor Staal, teksten voor Praxisbulletin en een wetenschappelijk artikel over zestiende-eeuwse liefdesliedjes in het tijdschrift Queeste.


communicatiewerk

Als communicatiemedewerker voor Music Meeting, Stichting PopSport en Gesel XL zorgde ik voor de samenstelling en publicatie van programmaboekjes, persberichten, nieuwsbrieven, en websitecontent.